2016. július 18.

Valahányszor a szerelem után fut az ember, visszaváltozik kislánnyá.