2016. június 10.

Hiszel abban, hogy létezik igaz szerelem? Természetesen nem arra a mindent elsöprő szenvedélyre gondolok, amiről azt képzeljük, hogy egy életen át tartani fog és ami gyakran késztet bennünket olyan dolgok megtételére vagy kimondására, amiket később megbánunk. Nem. Én olyan szerelemről beszélek, amely megtanítja látni a vakot. Olyan szerelemről, amely erősebb minden kételynél. Amely minden lélegzetvételnél élettel tölti meg a szívet és nem csak dacolni képes az elenyészés örök érvényű természeti törvényével, hanem fittyet hányva rá, megszabadít minden köteléktől és újra, és újra megújítja a virágzásunkat. Arra a diadalra gondolok, amit az emberi lélek képes aratni úgy az önzőség, mint a halál felett.